top of page

Energo-Serwis

Wojciech Gębski

Firma ENERGO-SERWIS Wojciech Gębski istnieje od 25 lat.

Podstawowy profil działalności firmy to:

- świadczenie usług montażowych i spawalniczych,

- badania nieniszczące materiałów i spoin,

- szkolenia spawaczy,

- usługi dźwigowe.

Oferta firmy dotyczy działalności w zakładach energetycznych, chemicznych, cukrowniach

i innych zakładach przemysłowych.

Pracę wykonujemy zarówno w kraju jak i poza jego granicami.

Firma nasza posiada uznanie Urzędu Dozoru Technicznego na wykonywane prace. Dysponujemy uznanym przez UDT, w pełni wyposażonym laboratorium badawczym. Wykonujemy pełen zakres badań nieniszczących.

Ośrodek Szkolenia Spawaczy również posiada uznanie Urzędu Dozoru Technicznego. Prowadzimy szkolenia spawaczy w następujących metodach: 111, 131, 135, 136, 141, 311.

Ponadto prowadzimy nadzór nad robotami realizowanymi przez inne firmy. Wszyscy pracownicy nadzoru posiadają odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz długoletnie doświadczenie. Nasze przedsiębiorstwo zatrudnia wykwalifikowany i doświadczony personel, w pełni przygotowany do realizacji oferowanych przez naszą firmę usług.

Firma dysponuje niezbędnym sprzętem i wyposażeniem technicznym.

Usługi

Prace montersko-spawalnicze

Zajmujemy się wykonawstwem instalacji przemysłowych oraz przeprowadzamy modernizacje i remonty już istniejących. Wykonujemy powyższe prace dla elektrowni, cukrowni, zakładów chemicznych, elektrociepłowni, przemysłu naftowego, spożywczego itp. W naszej szerokiej ofercie proponujemy nadzór spawalniczy i opracowywanie kart operacyjnych spawania WPS (Welding Procedure Specification). Świadczymy rownież usługi żurawiem samojezdnym  z udźwigiem do 12,5T .

Badania nieniszczące

Wykonujemy następujące badania nieniszczące:

 • badania wizualne VT

 • badania radiograficzne RT

 • badania ultradźwiękowe UT

 • pomiary grubości UTT

 • badania magnetyczno-proszkowe MT

 • badania penetracyjne PT

 • badania twardości HT

 • badania szczelności LT

 • badania długości

 • badania geometrii spoin

Szkolenia

Prowadzimy Ośrodek Szkolenia Spawalniczego, który zajmuje się szkoleniem spawaczy w następującyh metodach:

 • 141 - spawanie łukowe elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych (argonu)

 • 111 - spawanie elektrodą otuloną

 • 131 - spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazu obojętnego

 • 135 - spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego chemicznie

 • 136 - spawanie w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym

 • 311 - spawanie gazowe

 

Możliwość uzyskiwania certyfikatów UDT, TÜV i certyfikatu zgodnego z dyrektywą UE.

Usługi

Laboratorium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorium badawcze firmy ENERGO-SERWIS otrzymało pierwsze uznanie nadane przez Centralne Labratorium Dozoru Technicznego w 1996 roku. Aktualny numer uznania to LBU 150/17-15 nadane przez CLDT w Poznaniu. Posiadamy wszelkie niezbędne uprawnienia oraz certyfikaty wymagane do przeprowadzania badań, które mamy w ofercie.

Nasze laboratorium specjalizuje się w wykonywaniu badań nieniszczących rurociągów przemysłowych, zbiorników ciśnieniowych i magazynowych, wszelkich instalacji dla przemysłu energetycznego, chemicznego, spożywczego, petrochemicznego, konstrukcji stalowych oraz wielu wielu innych. Personel wykonujący badania posiada II i III stopnie kwalifikacji w oferowanych przez nas metodach badawczych wg normy PN-EN ISO 9712. Doradzimy Państwu również przy wyborze odpowiednich metod badania.

O firmie

   Firma rozpoczęła działalność i została zarejestrowana w Wydziale Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Koninie w dniu 17.10.1991r. pod nr 004409 jako Zakład Handlowo Usługowy Prac Montażowo Spawalniczych i Badań Nieniszczących Materiałów z siedzibą w Koninie.

Od początku działalności zakład zajmował się robotami w energetyce i zakładach przemysłowych. W 1995 roku firma uzyskała uprawnienia nadane przez UDT w Ostrowie Wielkopolskim na prowadzenie robót montażowych i remontowych na urządzeniach podlegających UDT. W następnym roku zakład otrzymał uznanie dla własnego laboratorium badań nadane przez Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego.

Od dnia 08.12.1999r. przedsiębiorstwo przyjęło nazwę ENERGO-SERWIS nie zmieniając profilu wykonywanych usług i nie zmieniając podstawowego personelu firmy. 

   W trakcie działalności firma realizowała samodzielnie lub wspólnie z innymi przedsiębiorstwami następujące zadania:

   1. W elektrowniach i zakładach cieplnych:​  

- rurociągi przesyłowe pary,​​

- armatura przemysłowa,

- rurociągi przesyłowe wody,

- rurociągi olejowe,

- rurociągi sprężonego powietrza,

- orurowanie kotłów (podgrzewacze wody, rury ekranowe, przegrzewacze pary, schładzacze pary),

- osprzęt kotła,

- przewody pyłowe kotła,

- ruszty ruchome kotłów,

- urządzenia regulacji turbiny,

- rurociągi przyturbinowe.

   2. W zakładach chemicznych:

- instalacje technologiczne,

- rurociągi przemysłowe,

- urządzenia związane z technologią zakładu.

   3. W cukrowniach:

- rurociągi,

- przenośniki ,

- urządzenia technologiczne,

- warniki,

- wyparki.

   4. W gazownictwie:

- instalacje gazowe (gazu ziemnego),

- stacje oczyszczania gazu,

- stacje ujęcia odwiertów,

- rurociągi przesyłowe,

- zbiorniki,

- urządzenia sterowania i automatyki.

   5. W zakładach chłodniczych i produkcji spożywczej:

- zbiorniki i instalacje amoniaku,

- instalacje chłodnicze,

- wyposażenie sterownicze,

- zbiorniki ciśnieniowe i bezciśnieniowe,

- zbiorniki na materiały łatwozapalne,

- kolumny destylacyjne,

- inne urządzenia technologiczne.

   6. Produkcja warsztatowa:

- konstrukcje stalowe budynków,

- zbiorniki,

- elementy kotłowe (wężownice, komory zbiorcze),

- wymienniki ciepła.

O firmie
Laboratorium

Kontakt

Formularz kontaktowy

W sprawie zamówień lub jakichkolwiek pytań prosimy o wiadomość e-mail na energo_serwis@o2.pl,  telefon : +48 697 988 880 lub wypełnić poniższy formularz kontaktowy:

Twoje informacje zostały pomyślnie przesłane!

Adres i siedziba firmy

ul. Przemysłowa 83

62-510 Konin

 

energo_serwis@o2.pl

 

Tel/Fax: +48 63 245 46 69

Kom:  +48 697 988 880

               

Zatrudnienie

Jeśli chciałbyś dołączyć do ekipy Energo-Serwisu, wyślij list motywacyjny wraz z CV na : energo_serwis@o2.pl

Kontakt

Kontakt

Adres i siedziba firmy

W sprawie zamówień lub jakichkolwiek pytań prosimy o wiadomość e-mail na energo_serwis@o2.pl,  telefon : +48 697 988 880 lub wypełnienie poniższego formularza kontaktowego:

Twoje informacje zostały pomyślnie przesłane!

Energo-Serwis Wojciech Gębski

ul. Przemysłowa 83

62-510 Konin

BDO 000512903

 

energo_serwis@o2.pl

 

Tel/Fax: +48 63 245 46 69

Kom:  +48 697 988 880

               

bottom of page